- WALIMATUL URUS -

Luqman

&

Ammara

SABTU, 04 JULAI 2022

“Jika pasangan Anda marah, Anda harus tenang. Jika yang satu adalah api, yang lainnya haruslah air. " Umar Bin Khattab (RA)

   بْسِم ِهَّللا الَّرْحَمِن الَّرِحيم 
Assalamualaikum
Mohd Jaih bin Ab Rahman
&
Asmi binti Ramli
Dengan segala hormatnya kami menjemput
Dato’ | Datin | Tuan | Puan | Encik | Cik
hadir ke majlis perkahwinan anakanda kami
Fatin Athirah binti Mohd Jaih
&
Rahmat bin Muhammad
TARIKH
Sabtu, 04 Jun 2022
TEMPAT
Lot 2040 Teluk Tok Adis, Kuala Ibai, 20400 Kuala
Terengganu
ATUR CARA MAJLIS
Jamuan Makan:
11:30 pagi – 5 :30 petang
Ketibaan Pengantin:
12:30 tengah hari
DOA
ِبْسِم ِهللا الَّرْحمِن الَّرِحيِم
ْيَك َوَجَمَع َبْيَنُكَما ِفي َخْيٍر
َباَرَك ُهللا َلَك َوَباَرَك َعَل
Semoga Allah memberkatimu ketika
bahagia dan ketika susah, serta mengumpulkan kalian berdua dalam
kebaikan.

RSVP

Lokasi

Hubungi

Kalendar